Wallets

Waar staat mijn geld eigenlijk

 

Wat is een Wallet

In de meeste gevallen is de cryptocurrency wallet een software programma, eventueel gekoppeld aan een hardware device, dat je in staat stelt digitale currencies te beheren: bekijken, versturen en ontvangen. Een wallet bevat alleen de informatie (cryptografische sleutels ofwel de ‘keys’) die nodig is om cryptocurrencies te kunnen beheren. De cryptocurrency zelf zit niet in de wallet, maar staat op de blockchain.

 

Software wallet.

Een software wallet is een programma (software) wat je op je mobiele telefoon, tablet of je computer installeert. De sleutels die toegang geven tot jouw cryptocurrencies worden door de software wallet beheerd. Bij het gebruik van een software wallet loop je het risico dat je sleutels door malware (hackers) bemachtigd worden.

 

Hardware wallet.

Een hardware wallet is een fysiek apparaat (soort USB stick) dat  je op een computer aansluit en waarin de benodigde keys (sleutels) opgeslagen zijn. De bekendste hardware wallets zijn Trezor en Ledger.Om een hardware wallet te kunnen gebruiken is ook software nodig, maar de communicatie tussen de hardware wallet (die de keys bevat) en de software is volledig afgeschermd voor eventuele hackers.

 

Paper wallet.

Het gebruik van een papieren wallet wordt tegenwoordig afgeraden. Een papieren wallet bevat private/public key-pair dat geprint kan worden (vaak in de vorm van QR codes). Hoewel een papieren wallet offline gebruikt kan worden zitten er toch de nodige risico’s aan. Om te beginnen kun je het papier kwijt raken of kan het onleesbaar worden, waarna je geen toegang meer hebt tot je crypto’s. Een ander risico is dat er tijdens het printen ‘meegekeken’ wordt. In een paper wallet kunnen alleen keys opgeslagen worden, om te keys te kunnen gebruiken moeten ze eerst in software geladen (geimporteerd) worden.

 

Single- of Multi-currency wallets.

Sommige cryptocurrencies hebben hun eigen officiële wallet. Zo heeft Cardano de wallets Daedalus voor op de desktop computer en Yoroi  voor op je mobiele telefoon. Met deze wallets kunnen alleen de Cardano coins ADA worden beheerd. Er zijn ook wallets die verschillende cryptocurrencies kunnen beheren, zoals Exodus en de Atomic Wallet. Een aantal software wallets (o.a. Exodus) kan een verbinding opbouwen met een of meer Exchanges. Het is dan mogelijk om met de wallet cryptocurrencies aan- en te verkopen. Hieraan zijn wel kosten verbonden!

 

Van de software wallets die gebonden zijn aan één cryptocurrency bestaan verschillende uitvoeringen: een Full Node wallet en een Light Node wallet. Een full node wallet (zoals Daedalus) bevat de complete blockchain en kan zelfstandig transakties uitvoeren. Een light node wallet (zoals Yoroi) is voor het afhandelen van transakties afhankelijk van een derde partij.

 

 

Beveiliging

Een hardware wallet biedt de beste beveiliging. Het gebruik van een Paper wallet wordt afgeraden omdat de kans op verlies groot is. Als alternatief worden tegenwoordig metalen plaatjes aangeboden waarin je de keys kunt  graveren. Deze metalen plaatjes zijn bestand tegen brand en chemische materialen.

 

Van de software wallets biedt een full node desktop wallet de beste beveiliging, omdat deze niet afhankelijk is van externe server(s). De web wallet en mobile wallet zijn afhankelijk van de beveiliging van de server(s) waarmee ze communiceren.

 

Exchanges bieden dikwijls ook (web) wallets aan, waarbij ze onderscheid maken tussen custodial en non-custodial wallets. Bij een custodial wallet zijn de keys in handen van de Exchange, bij een non-custodial wallet beheer je zelf de keys. Het voordeel van een custodial wallet is dat je eventueel kunt terugvallen op een support afdeling en dat transacties via een custodial wallet soms sneller en goedkoper kunnen zijn omdat de Exchange deze voor een deel off-chain (intern) kan afhandelen. Het grote nadeel is dat Exchanges ge-hackt kunnen worden en dan is het maar de vraag of jij je crypto nog terug krijgt. Bij een non-custodial wallet bij je zelf als enige verantwoordelijk voor de keys. Verlies je de keys dan bestaat er geen enkele mogelijkheid meer om bij je crypto’s te komen.

 

 

Technische details

Hier gaan we iets dieper in op de werking van een wallet. Met wat meer achterliggende informatie worden hopelijk misverstanden uit de weg geruimd kunnen fouten bij het gebruik van wallets voorkomen worden.

 

HD – Hierarchisch Deterministisch.

Vrijwel alle wallets zijn tegenwoordig HD wallets, dat wil zeggen dat alle gebruikte adressen / sleutels afgeleid kunnen worden van een master key-pair. Het voordeel hiervan is dat je alleen het master key-pair hoeft te onthouden om een wallet te kunnen herstellen. Om het onthouden van het master key-pair te vereenvoudigen volstaat het om een “recovery phrase” te onthouden. Een recovery phrase bestaat uit 12, 18 of 24 woorden aan de hand waarvan een master key-pair gereconstrueerd kan worden. 

 

ND – Niet Deterministisch.

Bij een niet deterministische wallet bestaat er geen vaste opbouw van de adressen / keys. Elk adres/key pair wordt volkomen willekeurig (random) gegenereerd. Om een ND wallet te kunnen herstellen is een backup van alle gebruikte adressen/keys nodig. Het aantal adressen kan behoorlijk oplopen omdat wallets voor elke (receive) transactie nieuwe adressen kunnen genereren.

 

Bitcoin Improvement Proposals.

Er zijn een aantal wallet regels waarin beschreven staat:

  • BIP32 beschrijft de hierarchische boom volgens welke de sleutels opgebouwd worden.
  • BIP39 beschrijft hoe het master key-pair uit de recovery phrase gegenereerd wordt.
  • BIP44 beschrijft boom structuur voor wallets die meerdere accounts ondersteunen.

 

Opm. Bij het ontvangen van coins  wordt een public key (xpub) gebruikt, voor het verzenden van coins is een private key (xpriv) nodig. Bij het verzenden van coins kun je de volgende transacties tegen komen: P2PKH= pay to public key hash en P2SH= pay to script hash.

 

 

Wegwijs in walletland…?

 

De website Yada Wallets (helaas wel in het Engels) is  primair gewijd aan cryptowallets, maar er is ook achtergrond informatie over cryptocurrencies te vinden. Zoals o.m. een artikel over Cardano.

 

– Wallets die een single currency ondersteunen –

– Wallets die multiple currencies ondersteunen –