Blockchain

De techniek achter crypto

Blockchain technologie

De Blockchain werd voor het eerst beschreven in de jaren negentig. Het heeft vervolgens nog tot 2008 geduurd voordat Satoshi Nakamoto de beschrijvingen verwerkte tot een volledig concept. Dit concept van Satoshi Nakamoto is een jaar later door de bedenkers van de Bitcoin omgezet naar de eerste werkende Blockchain: de Bitcoin Ledger. Hiermee was Bitcoin de eerste partij die gebruik maakte van een werkende Blockchain.

Nu kampt Bitcoin met de nodige problemen in deze eerste Blockchain. Zo is de Blockchain van Bitcoin erg hard gegroeid, naar ruim 300GB in januari 2021. Op lange termijn is deze groei onhoudbaar en dat zal resulteren in trage transacties, hoge transactiekosten en extreem veel energieverbruik bij miners van Bitcoin. Om dit tegen te gaan zijn al verschillende initiatieven gelanceerd, waaronder dat van het Lightning Network.

Decentraal

Hoewel crypto geld meestal gedecentraliseerd is, zijn de toepassingen dat niet altijd. Gedecentraliseerde financiële toepassingen (DeFi = Decentralized Finance) is een opkomende trend om ook financiële dienstverlening door computers zonder tussenkomst van centrale instanties te kunnen leveren. Op dit moment zijn vrijwel alle DeFi toepassingen gebouwd op de Ethereum blockchain en maken ze gebruik van de Ethereum tokens en smart contracts. Gedecentraliseerde financiële diensten worden geïmplementeerd met behulp van zogenaamde Decentralized Apps (DApps). Ook hier is het voornaamste kenmerk dat er bij de financiële diensten een directe relatie is tussen leverancier en afnemer, zonder tussenkomst van een derde partij.

Gedistribueerd

De termen decentraal en gedistribueerd lijken qua betekenis erg op elkaar, maar zijn niet helemaal hetzelfde. Decentraal heeft betrekking op het nemen van beslissingen en duidt erop dat er meer partijen zijn die in onderling overleg beslissingen nemen. Gedistribueerd wil zeggen dat de verwerking niet op één plek geconcentreerd is, maar verdeeld is over diverse servers op diverse locaties.

Blockchain 1.0

De door Satoshi Nakamoto ontworpen blockchain is de basis van de Bitcoin. Er wordt een Proof-of-Work algoritme gebruikt om het dubbel uitgeven van Bitcoins te voorkomen.

Blockchain 2.0

Het Ethereum platform wordt ook wel aangeduid als blockchain versie 2. Met Ethereum is het mogelijk om naast cryptocurrencies ook smart-contracts op de blockchain te implementeren.

Blockchain 3.0

Blockchain is 3.0 is een poging om problemen met schaalbaarheid, uitwisseling van gegevens tussen blockchains onderling en eventuele privacy problemen op te lossen o.m. door inplaats van een PoW algoritme gebruik te maken van Proof-of-Stake.

Toepassingen

De blockchain is bekend geworden als onderliggende techniek voor de Bitcoin en altcoins. Aanvankelijk vooral voor cryptocurrency tranascties. De eerste commerciële Bitcoin transactie stamt uit 2010 toen iemand een pizza van $10 betaalde met 10.000 BTC. Inmiddels komen DeFi en dApp toepassingen steeds meer in de belangstelling.

 

Maar ook vanuit een hele andere hoek is er veel interresse voor de blockchain: als hulpmiddel voor tracking & tracing (supply-chain management). De techniek die Albert Heijn gebruikt om de productieketen inzichtelijk te maken is ook gebaseerd op blockchain technologie. Door een QR-code te scannen in de AH winkels kun je van steeds meer producten zien wat de herkost is. Shell wil blockchain technologie gebruiken om de herkomst van energie vast te leggen. Zodat gebruikers zeker weten dat bijvoorbeeld groene stroom ook echt groen opgewekt is.