Begrippen

Een korte uitleg van de meest voorkomende termen
Er wordt veel in de Engelse taal gepubliceerd over Cryptocurrencies. Deze begrippenlijst geeft een overzicht van een aantal veel voorkomende Engelse termen met hun Nederlandse vertaling en een korte uitleg.

A

Airdrop

Op z’n Nederlands: helicoptergeld. Bij een Airdrop wordt er gratis cryptocurrency uitgedeeld. Coinbase heeft bijvoorbeeld regelmatig Airdrop acties. Men kan dan gratis crypto ontvangen door een (korte) cursus te volgen.

Alt-coins

Sinds het ontstaan van Bitcoin in 2009 zijn er heel veel (duizenden) nieuwe crypto munten gekomen. Sommigen zijn regelrechte kopieën (forks) van Bitcoin, anderen zijn nieuw ontwikkeld. Enkele bekende alt-coins zijn: Ether (ETH), Cardano (ADA), Litecoin (LTC), Ripple (XRP) en Stellarlumens (XLM).

AMM

AMM staat voor Automated Market Maker. Het is een protocol om op basis van wiskundige formules de prijs van een contract te bepalen. Een AMM kan gezien worden als de vervanger van het traditionele orderboek. Automated Market Makers zijn erg in opkomst bij DeFi toepassingen.

APR

Annual Percentage Rate. Jaarlijkse rentepercentage dat uitgekeerd wordt.

APY

Annual Percentage Yield. Jaarlijkse opbrengst. Bij de opbrengst wordt de rente op de rente meegerekend. Hoe vaker er uitgekeerd wordt (bijvoorbeeld elke maand inplaats van 1x per jaar), hoe hoger de opbrengst.

B

Bear

Letterlijk: Beer. Een bear market is een markt waarbij men “beren op de weg” ziet. Beren zijn pessimisten die dalende koersen verwachten.

BEP tokens

BEP tokens zijn de tokens die voor de Binance Chain (BEP2) en de Binance Smart Chain (BEP20) gebruilt worden.

Bitcoin

Bitcoin (BTC) is de eerste crytocurrency. Het ontwerp voor de Bitcoin en de blockchain waarop Bitcoin gebaseerd is, is gemaakt door een of meer personen onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. Wie Satoshi Nakamoto in werkelijkheid is, is nog steeds niet bekend.

Broker

Een broker is een tussenpersoon die namens jou (tegen een vergoeding) cryptocurrencies aan- of verkoopt, bijvoorbeeld op een exchange.

Bull

Letterlijk: Stier. De stier staat (in tegenstelling tot de beer) voor optimisme. In een bull market stijgen de koersen en zijn de mensen positief ten aanzien van (nabije) toekost.

C

CBDC

Central Bank Digital Currency ofwel: cryptocurrencies uitgegeven door de centrale banken.

Coin

Er bestaan inmiddels

Cryptocurrency

Virtuele valuta gebaseerd op cryptografie, Virtueel betekent in dit geval dat er geen tastbare (metalen of papieren) munten zijn, maar dat de valuta alleen digitaal bestaat op een of meer computers (smartphone, PC, tablet, cloud, datacenter etc.).

Cryptography

Cryptografie is techniek die gebruikt wordt om gegevens te versleutelen. Zeg maar een soort ‘geheimtaal’ die zo goed en sterk is dat hij niet ontcijferd kan worden.

D

DApp

Decentralized App, waarbij App staat voor application ofwel (computer) programma. Decentralized applications zijn toepassingen die niet op één specifieke computer draaien, maar die op diverse onderling verbonden computers draaien.

DCEP

Digital Currency Electronic Payment ofwel elektronisch betalen met digitaal geld. China is hard op weg om de eerste CBDC (Central Bank Digital Currency) te lanceren met de realisatie van hun DCEP systeem.

DeFi

Gedecentraliseerde financiële toepassingen (DeFi = Decentralized Finance) is een opkomende trend om ook financiële dienstverlening door computers zonder tussenkomst van centrale instanties te leveren. Op dit moment zijn vrijwel alle DeFi toepassingen gebouwd op de Ethereum blockchain en maken ze gebruik van de Ethereum tokens en smart contracts. Gedecentraliseerde financiële diensten worden geïmplementeerd met behulp van zogenaamde Decentralized Apps (DApps). Ook hier is het voornaamste kenmerk weer dat er bij de financiële diensten een directe relatie is tussen leverancier en afnemer, zonder tussenkomst van een derde partij.

DLT

Distributed Ledger Technology. Ofwel: gedistribueerd grootboek. De bekendste vorm van een Distributed Ledger is de blockchain maar er zijn ook andere oplossingen mogelijk zoals bijvoorbeeld een Hashgraph.

E

ERC tokens

ERC-20 en ERC-721 zijn regels waaraan een Ethereum token moet voldoen. Hierin staat ondermeer beschreven hoe tokens verzonden worden, hoe transakties goedgekeurd worden, hoe gebruikers toegang tot hun data krijgen en het maximale aantal tokens. Het ERC-20 token is de basis voor de smart contracts op de Ethereum blockchain. ERC-721 is voor NFT’s (Non Fungible Tokens). ERC-1155 is een standaard voor zowel fungible als non-fungible tokens.

Exchange

Wisselkantoor. Op een exchange kun je geld omwisselen voor cryptocurrency (en omgekeerd) en/of de ene cryptocurrency omwisselen voor een andere cryptocurrency. Er zijn twee soorten exchanges: centrale exchanges (CEX) waar de handel gecoördineerd wordt door een exchange operator en decentrale exchanges (DEX), waarbij de handel geautomatiseerd en zonder tussenkomst van een derde partij plaatsvindt.

F

FOMO

FOMO is een afkorting van Fear Of Missing Out, ofwel angs om de boot te missen. Deze term wordt vaakgebruikt om plotselinge koersstijgingen te verklaren. Uit angst om koerswinst mis te lopen gaan mensen cryptocurrencies (bij)kopen, waardoor de koers nog verder stijgt.

Fork

Letterlijk: vork. Bij een fork wordt er een kopie gemaakt van een bestaande blockchain. Daarna gaat de nieuwe (de kopie dus) een eigen leven leiden. Dit is één manier om een nieuwe alt-coin te maken. Litecoin is op deze manier ontstaan op basis van de Bitcoin blockchain.

FUD

Fear Uncertainty Doubt. Angst, onzekerheid en twijfel zaaien, vooral door het verspreiden van geruchten.

G

 

Gedistribueerd netwerk

In een gedistribueerd netwerk wordt gebruik gemaakt wordt van een (groot) aantal onderling met elkaar verbonden computers die over meer locaties verspreid staan. De computers zijn onderling verbonden door internet. Dit in tegenstelling tot de traditionele computercentra, waarin alle computers fysiek bij elkaar staan. Een gedistribueerd netwerk van computers heeft een aantal voordelen:

Een grote beschikbaarheid, een storing in een computer heeft geen (of nauwelijks) impact op de beschikbaarheid van de overige computers;

  • Het werk (de processing) kan verdeeld worden over alle aangesloten computers;
  • Er is niet één enkele partij die de baas is over het netwerk;

H

 
Hashrate
De Hashrate (soms ook Hash power genoemd) geeft aan hoevel hashes er per seconde berekend worden. Het is een indicatie voor de snelheid waarmee nieuwe blokken aan de blockchain toegevoegd worden. De hashrate is afhankelijk van de computer power (rekenkracht) die beschikbaar is voor het uitvoeren van de cryptografische bewerkingen voor een specifieke blockchain.
HODL
HODL is een verkeerd gespeld HOLD, Engels voor houden. Het is ontstaan als typefout, maar sindsdien wel een begrip geworden in crypto land. Hodlers zijn mensen die crypto’s kopen maar er verder niets mee doen. Oppotters dus, die hopen dat hun crypto’s in de toekomst (veel) meer waard worden.

I

ICO

Een ICO (Initial Coin Offering) is een manier om met behulp van cryptocurrencies geld op te halen. In de meeste gevallen worden ERC-20 tokens op de Ethereum blockchain gebruikt, maar er zijn ook andere blockchains en tokens mogelijk. De kopers van tokens verkrijgen bepaalde rechten (aandeel in de toekomstige winst, stemrecht o.i.d). De uitgifte van ICO’s geschiedt vrijwel altijd buiten de officiële instanties om en deelname kan daardoor grote risico’s met zich meebrengen.

INVN

Independent Node Verification Network(s): Een term die door centrale en federale banken gebruikt wordt voor een netwerk gebaseerd blockchain(s).

K

 

KYC

Afkorting van: Know Your Customer (ken uw klant). Als gevolg van de steeds strengere regelgeving om witwassen tegen te gaan zijn exchanges verplicht om te verifiëren wie hun klanten zijn. De regels zijn nog niet in alle landen hetzelfde, maar alleen het opgeven van een emailadres is niet meer voldoende. Er wordt minimaal om een kopie van een ID kaart, paspoort of rijbewijs gevraagd.

M

 
Miners, Mining
Crypto transacties worden in groepen verzameld en als blokken aan de blockchain toegevoegd. Elk nieuw blok wordt cryptografisch beveiligd. Dit proces heet mining. De cryptografische berekeningen om de blokken te beveiligen worden uitgevoerd door zogenaamde miners (mijnwerkers). Als beloning voor het rekenwerk dat de miners verrichten ontvangen ze cryptocurrency.

N

NFT

Non Fungible Tokens (NFT’s) zijn tokens die uniek zijn. Een voorbeeld hiervan is Crypto Art. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Bitcoin tokens, waarbij alle BTC’s in principe hetzelfde zijn. Bitcoins zijn onderling uitwisselbaar, NFT’s zijn dat niet.

P

P2P

Afkorting voor: Peer-to-Peer. De term P2P wordt gebruikt om een directe koppeling tussen twee gelijkwaardige partijen aan te geven, dus zonder tussenkomst van een derde partij. Bij P2P netwerken worden gebruikers rechtstreeks aan elkaar gekoppeld en verloopt het dataverkeer zonder tussenkomst van een server.

PoA

Proof of Authority. Het bewijs voor een bepaalde reputatie. Bij PoA moet je identiteit bekend en geverifieerd zijn.

PoW

Proof of Work. Het bewijs dat je een bepaalde inspanning geleverd hebt. Bijvoorbeeld door het oplossen van een hele ingewikkelde cryptografische puzzel.

PoS

Proof of Stake. Het bewijs dat je een bepaald aandeel in een crypto munt hebt.

S

 
Smart contract
Letterlijk: intelligente contracten. Een contract waarbij de overeenkomst tussen koper en verkoper is vastgelegd in programma code die wordt opgeslagen in een blockchain. Smart contracts worden rechtstreeks afgesloten tussen twee partijen zonder dat deze elkaar hoeven te kennen en zonder tussenkomst van een derde partij. Smart contracts kunnen niet ongedaan gemaakt worden.
Stablecoin
Een stablecoin is een token dat gekoppeld is aan een vaste (stabiele) waarde (bijvoorbeeld de US Dollar). De bekendste stablecoin is de Tether
Stakers, Staking
Staking (Eng.) kun je vergelijken met mining. Waar de miners rekenkracht beschikbaar stellen voor het genereren van nieuwe blokken op de blockchain, stellen stakers hun cryptocurrency beschikbaar. Evenals miners ontvangen ook stakers een beloning in de vorm van cryptocurrency.

T

TINA

There Is No Alternative. Bij gebrek aan alternatieven wordt er (te) veel geinvesteerd in een bepaalde sector (kunst, aandelen, goud, crypto…) waardoor de prijzen onrealistisch hoog kunnen oplopen.

Token

Een token is een bewijs. Het vertegenwoordigd een bepaalde waarde en/of een recht op iets. Een crypto token lijkt sterk op een crypto munt, maar het is niet helemaal hetzelfde. Een crypto munt is een betaalmiddel en is gerelateerd aan een eigen blockchain. Een token heeft geen eigen blockchain, maar gebruikt een bestaande blockchain, meestal die van Ethereum. Tokens kunnen gebruikt worden als munt (coin), maar er zijn ook andere toepassingen mogelijk.

TVL

De Total Value Locked is de totale waarde die gereserveerd is in de smart contracts van een bepaalde DeFi toepassing. De TVL wordt vooral gebruikt om DeFi toepassingen naar populariteit te rangschikken.

V

 
Volatiliteit
Volatiliteit is de mate van beweeglijkheid van de koers van cryptocurrency’s. De volatiliteit varieert enorm tussen de cryptocurrencies. De grote cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum hebben vaak een lagere volatiliteit dan de kleinere cryptocurrrencies. Maar zelfs bij de grote jongens zijn koersstijgingen of koersdalingen van 5% of meer per dag niet uitzonderlijk.

W

 
Wallet
Letterlijk: portemonnee. Crypto geld wordt bewaard in een wallet (nou ja, niet het echte geld, maar de adressen met bijbehoren sleutels). Er bestaan software wallets (een programma op een computer) en hardware wallets (een fysiek apparaat).
Whale
Een Whale is een walvis. Deze term wordt gebruikt voor mensen die heel veel crypto’s gespaard hebben en er verder niets mee doen (zie ook: HODL).